Υποτροφίες & Βραβεύσεις

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την πρώτη επίδοση στα πανεπιστημιακά μαθήματα για τα ακαδημαϊκά έτη 1996-1997 και 1997-1998 της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Υποτροφία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ογκολογίας (ΕSMO) ύψους 1.000 Ευρώ για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος  με αντικείμενο την εφαρμογή τεχνολογίας μικροσυστοιχιών DNA (DNAmicroarrays) | (InstituteGustaveRoussy, Παρίσι,  Οκτώβριος 2003)

Υποτροφία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ογκολογίας (ESMO) ύψους 1.000 Ευρώ για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με αντικείμενο την ανοσοβιολογία του καρκίνου. ( KarolinskaInstitute, Στοκχόλμη, Μάρτιος 2004)

Υποτροφία εσωτερικού από την Ένωση Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) ύψους 5.850 Ευρώ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Δείκτες οστικού μεταβολισμού σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους και οστικές εντοπίσεις. Εφαρμογή στην κλινική πράξη» (2005).

Υποτροφία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ογκολογίας (ESMO) ύψους 25.000 Ευρώ για μετεκπαίδευση διάρκειας ενός (1) έτους στη μεταφραστική έρευνα στην Ογκολογία (Translational Research in Oncology)  στο αναγνωρισμένο κέντρο  Institut Gustave-Roussy, Département de Médecine, Villejuif στο Παρίσι της Γαλλίας  (Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2006).

Υποτροφία εξωτερικού από την Ένωση Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) ύψους 9.000 Ευρώ για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και παραμονής στο εξωτερικό για το 4ο έτος εξειδίκευσης στην Παθολογική Ογκολογία στο Παρίσι της Γαλλίας (2006-2007).

Η εργασία: «Το σύστημα του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κΒ (RANKL)/οστεοπροτεγερίνης (OPG) και η διαταραχή του   οστικού μεταβολισμού σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους και οστικές μεταστάσεις» με συγγραφείς: Ιωάννης Μούντζιος, Ευάγγελος Τέρπος, Αριστοτέλης Μπάμιας, Ευστάθιος Καστρίτης, Γεώργιος Παυλάκης, Συρίγος Κωνσταντίνος και Μελέτιος – Αθανάσσιος Δημόπουλος  βραβεύτηκε με το δεύτερο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης και χρηματικό έπαθλο στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα (Μάϊος 2008).

 Υποτροφία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ογκολογίας (ESMO) ύψους 35.000 Ευρώ για μετεκπαίδευση διάρκειας ενός (1) έτους στη μεταφραστική έρευνα στην Ογκολογία (Translational Research in Oncology)  για εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος στην Παρηγορητική Φροντίδα (Palliative care) στην Ογκολογία  (Νοέμβριος 2008 – Νοέμβριος 2009).