Μεταπτυχιακός τίτλος – Διατριβή

Μεταπτυχιακός Τίτλος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ»
Diplôme Universitaire Européenne de recherché clinique en cancérologie  (DUERCC).
Université Paris XI  (Paris-Sud), Παρίσι, Γαλλία.
Απόκτηση τίτλου στις 23-11-2006.

Διδακτορική Διατριβή

Έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής  στις 5-7-2004  με  την υπ. αριθμ. 8389/ 4-5-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Επιβλέπων Καθηγητής Κος Μ.A. Δημόπουλος) και με αντικείμενο:

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ, ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ».

Kατάθεση 1ης έκθεσης προόδου στις  24/5/2005.
Kατάθεση 2ης έκθεσης προόδου στις  21/3/2007.
Kατάθεση 3ης έκθεσης προόδου στις  23/12/2008.
Kατάθεση τελικής έκθεσης προόδου στις  6/7/2009

1η δημοσίευση αποτελεσμάτων της διατριβής στο Acta Oncol. 2007;46(2):221-9.
2η δημοσίευση αποτελεσμάτων της διατριβής στο J Transl Res 2010 (in press)

Δημόσια υποστήριξη στις 16-12-2009, Κρίση με «ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΜΨΗΦΕΙ» (Αρ. Πρ. 339/2009), Επιβλέπων Καθηγητής Κος Μ.A. Δημόπουλος.

Μπορείτε να διαβάσετε την διατριβή του Δρ. Μούντζιου Ιωάννη εδώ